Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een specifieke vorm van een levenhypotheek: een combinatie van een hypotheeklening en een levensverzekering. Kenmerkend voor de spaarhypotheek is dat de levensverzekering onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening en dat de levensverzekering een gegarandeerde poliswaarde op einddatum heeft. Deze poliswaarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Een ander kenmerk is dat het rendement op het spaarsaldo van de levensverzekering even hoog is als de hypotheekrente die u betaalt.

Voordelen van een spaarhypotheek

 • Zekerheid – bij de spaarhypotheek heeft u zekerheid als het gaat om de uitkering van de verzekering. Het eindkapitaal (de poliswaarde) is gegarandeerd. Daarnaast heeft u de zekerheid dat bij uw overlijden een kapitaal wordt uitgekeerd waarmee de hypotheekschuld kan worden afgelost.
 • Maximaal fiscaal voordeel – u betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.
 • Vermogensvorming – naast de rente betaalt u iedere maand een premie voor de levensverzekering. De poliswaarde van de verzekering zal toenemen en daarmee ook uw vermogen.
 • Belastingvrij sparen – indien de levensverzekering wordt gekoppeld aan een hypotheek dan gelden er bepaalde belastingvrijstellingen.
  Dempend effect op renteschommelingen – de rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het voordeel van een spaarhypotheek is, dat eventuele rentestijgingen gecompenseerd worden met een lagere te betalen spaarpremie. U krijgt dan immers dezelfde hoge rente op uw spaartegoed, waardoor u minder hoeft te sparen. Hierdoor komen renteschommelingen minder hard aan dan bij andere hypotheekvormen.
 • Verzekerd kapitaal – het verzekerd bedrag mag lager zijn dan het bedrag van de lening (maar vaak niet minder dan 70% van de hypotheeklening) en hiermee wordt een lagere netto maandlast bereikt.
 • Makkelijk ‘mee te nemen’ – gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande levensverzekering kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.

Nadelen van een spaarhypotheek

 • Rendement op de verzekering
  Grofweg gesteld wordt de premie die u betaalt aangewend voor:
  1. Een premiedeel waarmee de kosten van de verzekering worden betaald
  2. Een premiedeel bestemd voor het afdekken van het overlijdensrisico
  3. Een premiedeel wat wordt geïnvesteerd en waarmee het gegarandeerde eindkapitaal wordt opgebouwd
  Met name in de eerste jaren van de looptijd van de verzekering is het premiedeel wat wordt gebruikt om het eindkapitaal mee op te bouwen, gering. En dat gaat dus ten koste van het eindkapitaal.
  Dat maakt de spaarhypotheek tot een relatief duur product in vergelijking met andere hypotheekvormen. Zelfs een lagere rente kan dit nadeel vaak niet compenseren.
 • Fiscale nadelen – zodra u een kapitaalverzekering koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Over de waarde van de polis betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% over de poliswaarde), en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als nadelen kunnen worden gezien.
 • Premie risicoverzekering – de risicoverzekering is een vast onderdeel van de spaarhypotheek, doch de premie kan relatief duur zijn. U heeft dan ook niet de mogelijkheid om elders te kunnen kiezen voor een goedkopere premie.
 • Gebondenheid aan één instantie – omdat de hypotheeklening en de spaarverzekering onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunt u niet voor ieder onderdeel apart gaan “shoppen”.
 • Hypotheekrente meestal 0,2% hoger – bij de spaarhypotheek wordt vaak een renteopslag toegepast.

Fiscale aspecten

De door u te betalen hypotheekrente is volledig aftrekbaar, mits de hypotheek is gesloten voor de aankoop/verbetering van de woning die als het hoofdverblijf geldt.

Voor wie is deze vorm interessant?

De spaarhypotheek is interessant voor mensen die geen enkel risico willen lopen met de aflossing van de hypotheekschuld. Op het einde van de looptijd keert de verzekering een gegarandeerd bedrag uit waarmee de hypotheek deels of volledig wordt afgelost. En bij overlijden volgt een uitkering waarmee eveneens de hypotheek deels of volledig kan worden afgelost.

Andere redenen om te kiezen voor een Spaarhypotheek

 • u wilt niet tussentijds aflossen
 • u wilt vermogen opbouwen om op de einddatum de schuld geheel of deels af te kunnen lossen
 • u wilt zoveel mogelijk gebruik maken van de fiscale vrijstellingen die gelden bij “belastingvrij” sparen
 • u gaat voor een gegarandeerd eindkapitaal
 • u wilt geen enkel risico lopen en dus niet beleggen
 • u vindt zekerheid belangrijker dan rendement en flexibiliteit
 • u neemt genoegen met een rendement wat gelijk is aan de hoogte van de hypotheekrente
 • u wilt het risico van renteschommelingen zoveel mogelijk beperken